Inschrijven of Inloggen
Dit project is een samenwerking tussen
KEaRN en de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
 
 

Dyn Ynset aanwezig op conferentie Vrijwillige inzet

Medium_stand_dyn_ynset

Dyn Ynset was aanwezig bij de conferentie Vrijwillige inzet om te laten zien hoe de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en KEaRN invulling geven aan de participatie wet. Naast Dyn Ynset zijn er meerdere trajecten/projecten in de twee gemeenten die invulling geven aan de participatiewet.

Tijdens de conferentie Vrijwillige Inzet stond de volgende vraag centraal:

“Wat zijn de kansen en grenzen van een toenemend beroep op vrijwilligers en mantelzorgers?”

De uitkomst is een advies voor ambtenaren, politici, wethouders en professionals met betrekking tot de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in het sociale domein.